0859138138
13/06/2019 16:29:04
Hải Sản KT Wed: haisankt.vn vinaphone: 0859 138 138 viettel: 0329 138 138 Bảng Báo Giá (6/6/2019) Bò 1 Baroi bò mỹ (cắt sẵn) 160.000 đ/kg 2 Dẻ sườn bò mỹ 260.000 đ/kg 3 Lõi vai bò mỹ (cắt sẵn) 180.000 đ/kg 4 Sườn bò mỹ (cắt sẵn) 260.000 đ/kg 5 Nạm bò 100.000 đ/kg 6 Thân bò úc 150.000 đ/kg 7 Thân bò phi lê 138.000 đ/kg 8 Đùi bò 108.000 đ/kg Heo 9 Sườn sụn heo 60.000 đ/kg 10 Sườn cọng heo 60.000 đ/kg 11 Ba rọi heo 70.000 đ/kg 12 Ba rọi heo( cắt lát sẵn) 80.000 đ/kg 13 Vú heo 95.000 đ/kg 14 Heo rừng 80.000 đ/kg 15 Nai 70.000 đ/kg 16 Đà điểu 70.000 đ/kg 17 Ba rọi heo tộc 150.000 đ/kg Gà 18 Cánh gà 55.000 đ/kg 19 Chân gà 35.000 đ/kg 20 Mề gà 50.000 đ/kg 21 Sụn gà 10.000 đ/kg 22 Gà nguyên con làm sạch 28.000 đ/kg 23 Ngọc kê gà 380.000 đ/kg 24 Trứng non 140.000 đ/kg Cá 25 Cá cam 60.000đ/kg 26 Vây cá hồi 50.000 đ/kg 27 Cá viên 38.000 đ/kg 28 Khoai tây 40.000 đ/kg 29 Xúc xích đức 20 cây/kg 70.000 đ/kg 31 Xúc xích gà 20 cây/kg 70.000 đ/kg 32 Hồ lô 90.000 đ/kg 33 Cá phô mai 90.000 đ/kg 34 Chả ram tôm bình định 130 cuốn/kg 130.000 đ/kg 35 Chả ram cá thác lác 130 cuốn/kg 200.000 đ/kg 36 Chả ram con dông cát 130 cuốn/kg 250.000 đ/kg 37 Sườn cá sấu 50.000 đ/kg 38 Bao tử cá tuyết 100.000 đ/kg 39 Bao tử cá sấu 70.000 đ/kg 40 Bao tử cá chẽm 100.000 đ/kg 41 Bao tử cá basa 55.000 đ/kg 42 Cá trứng (100%Trứng) 11.000 đ/vĩ 43 Cá thác lát rút xương 145.000 đ/kg 44 Trứng cá ngừ 70.000 đ/kg 45 Mắt cá ngừ 70.000 đ/kg 46 Cá tra dầu 350.000 đ/kg 45 Cá hồi nguyên con 190.000 đ/kg 46 Cá chình cắt khoanh 90.000 đ/kg Mực 47 Mực ống indo 110.000 đ/kg 48 Mực lá phan thiết 2con/kg 175.000 đ/kg 49 Mực ống phan thiết 2con/kg 185.000 đ/kg 50 Mực nang nút 10con-20con/kg 120.000 đ/kg 51 Mực trứng 9cm-12cm 120.000 đ/kg 52 Mực trứng 7cm-9cm 105.000 đ/kg 53 Mực trứng (100% trứng) 180.000 đ/kg 54 Răng mực 110.000 đ/kg 55 Mực lá 1 nắng 250.000 đ/kg 56 Mực ống 1 nắng 250.000 đ/kg 57 Bạch tuộc (2con-3con/kg) 120.000 đ/kg 58 Bạch tuộc (khoảng 10con/kg) 100.000 đ/kg 59 Sứa biển làm sạch 40.000 đ/kg 60 Thịt càng cua 180.000 đ/kg 61 Tôm tít vỏ 120.000 đ/kg 62 Ruột ốc giác 160.000 đ/kg 63 Ruột hào điếu 150.000 đ/kg 64 Vẹm hàn quốc 90.000 đ/kg 65 Tôm thẻ làm sạch vỏ 120.000 đ/kg 66 Sò điệp nữa mảnh 90.000 đ/kg 67 Còi sò điệp 30còi-40còi/Kg 210.000 đ/kg 68 Thanh cua 145.000 đ/kg
0 comment