Vion Faan
27/01/2020 12:43:46
Cho Thuê Nhà NGUYÊN CĂN dài hạn, 4.5x10m2, 15tr/T, đường XVNT, F.25, Q.BT !! Mrs.Liên Dung: 0938038156 !! BÁN CH Âu Cơ Tower, 62.5m2, giá 2.7 tỉ !! Mrs.Liên Dung: 0938038156 !! House for RENT a long time, 4.5x10m2, 650$, Xo Viet Nghe Tinh St, Ward 25, Binh Thanh Dist !! Mrs.Liên Dung: +84938038156 !! SALES for Apartmet, Au Co Tower 62.5m2, price 120,000$ !! Mrs.Liên Dung: +84938038156 !!
0 comment

Vion Faan
27/01/2020 12:43:20
Cho Thuê Nhà NGUYÊN CĂN dài hạn, 4.5x10m2, 15tr/T, đường XVNT, F.25, Q.BT !! Mrs.Liên Dung: 0938038156 !! BÁN CH Âu Cơ Tower, 62.5m2, giá 2.7 tỉ !! Mrs.Liên Dung: 0938038156 !! House for RENT a long time, 4.5x10m2, 650$, Xo Viet Nghe Tinh St, Ward 25, Binh Thanh Dist !! Mrs.Liên Dung: +84938038156 !! SALES for Apartmet, Au Co Tower 62.5m2, price 120,000$ !! Mrs.Liên Dung: +84938038156 !!
0 comment

Vion Faan
27/01/2020 12:41:03
Cho Thuê Nhà NGUYÊN CĂN dài hạn, 4.5x10m2, 15tr/T, đường XVNT, F.25, Q.BT !! Mrs.Liên Dung: 0938038156 !! BÁN CH Âu Cơ Tower, 62.5m2, giá 2.7 tỉ !! Mrs.Liên Dung: 0938038156 !! House for RENT a long time, 4.5x10m2, 650$, Xo Viet Nghe Tinh St, Ward 25, Binh Thanh Dist !! Mrs.Liên Dung: +84938038156 !! SALES for Apartmet, Au Co Tower 62.5m2, price 120,000$ !! Mrs.Liên Dung: +84938038156 !!
0 comment