Nguyễn Trang
24/11/2020 22:35:39
[ ] [ ] CUNG CẤP DÊ THỊT, DÊ GIỐNG NINH THUẬN. [ ] Giao hàng toàn quốc từ Ninh Thuận đi các tỉnh miền Bắc, miền Nam. [ ] Trại dê Ninh Thuận, trại dê uy tín, đề cao chất lượng hàng đầu. [ ] THÁNG 11/2020: [ ] 1.DÊ THỊT, DÊ GIỐNG: [ ] Dê thịt: [ ] Dê đực thịt tơ : 150k/1 kg [ ] Cái tơ: 140k/1 kg [ ] Dê đực cụ: 95k/1 kg. Cái lẫu mập: 105k/1 kg. Cái gân ( hàng đi Trung Quốc) : 90/1 kg [ ] Dê giống: [ ] Dê cái bách thảo: 145k/1kg. Boer lai: 150k/1 kg. [ ] Boer đầu sô: 190k/1kg [ ] Dê đực bách thảo: 150k/1 kg. Đực đầu sô: 180k/1 kg [ ] Dê boer thuần cái: 190k/1kg. Dê Boer thuần đực : 210k/1kg [ ] 2.CỪU THỊT, CỪU GIỐNG: [ ] Cừu thịt: [ ] Cừu đực tơ: 130k/1kg [ ] Cừu cái tơ: 125k/1 kg [ ] Cừu nái mập: 105k/1kg [ ] Cừu Cái gân ( hàng đi Trung Quốc ) : 90k/1 kg. [ ] Cừu giống: [ ] Cừu tơ 130k/1kg, nái: 110k/1kg [ ] Cừu đực giống:130k/1 kg [ ] 3. HÀNG MÓC HÀM: [ ] Dê Đực tơ: 255k/1 kg [ ] Cái tơ: 240k/1 kg [ ] Cừu đực tơ: 240k/1kg [ ] Cái tơ: 230k/ 1 kg [ ] Đùi: 2800k//1 kg. Sườn : 260k/1 kg. Ngọc dương: 200k/1 bộ. [ ] Giao hàng toàn quốc. Cước vận chuyển tuỳ theo địa điểm mua hàng. Bao kiểm dịch, chích
0 comment